Szkolenia, kursy, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, przedlekarskiej w Kazimierzu Dolnym, Włodawie, Rykach, Kraśniku, Nałęczowie, Hrubieszowie

Szkolenia prowadzimy m. in. na terenie województwa:


Lubelskiego,

Mazowieckiego,

Podlaskiego,

Świętokrzyskiego,

Podkarpackiego,


Nasze kursy, szkolenia z pierwszej pomocy to:


Gwarancja Jakości

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez naszych instruktorów jest gwarancją wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń w kontekście rosnących wymagań międzynarodowych. Kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne z samodzielnymi stanowiskami do ćwiczeń. Posiadamy 12 fantomów, w tym fantomy osób dorosłych, dzieci i niemowląt. 


 

Instruktorzy

Prowadzącymi zajęcia są pracownicy medycznych służb ratunkowych (Ratownicy Medyczni oraz Specjaliści Pielęgniarstwa Ratunkowego), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, wykształcenie pedagogiczne oraz uprawnienia instruktorskie z zakresu pierwszej pomocy, nadane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Katedrę Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

 

Cel

Celem organizowanych kursów jest kształcenie pracowników i całego społeczeństwa w prawidłowym postępowaniu w zagrożeniu zdrowia i życia, trafnym rozpoznaniu zatrzymania krążenia oraz w prawidłowym prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

 

Organizacja szkoleń

Szkolenia organizowane są na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21  stycznia 2005 r. oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej według najnowszych wytycznych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji.


 

Szkolenia, kursy, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, przedlekarskiej, Kazimierz Dolny, Włodawa, Ryki, Kraśnik, Nałęczów, Hrubieszów