Szkolenia, kursy, nauka  pierwszej pomocy przedmedycznej, przedlekarskiej w Lublinie, Biłgoraju, Zamościu, Chełmie,  Puławach, Garwolinie, Sandomierzu,

Szkolenia, Nauka, Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej


PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

                                                               

Wzrost zagrożenia zdrowia i życia poszczególnych osób zauważalny jest we wszystkich grupach zawodowych i grupach wiekowych, a spowodowany jest rosnącym tempem życia rozwijających się społeczeństw.


Bardzo ważnym elementem jest opanowanie, przez możliwie jak najszersze kręgi społeczeństwa podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Pierwsza pomoc przedlekarska udzielana przez przypadkowych świadków, nagłego zdarzenia bardzo często decyduje o możliwości przeżycia osoby poszkodowanej, o jej cierpieniu, bólu lub o rozległości późniejszego kalectwa.


Dlatego też w naszym kraju, coraz większy nacisk kładzie się na systemowe nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej począwszy od szkół podstawowych, średnich, wyższych po zakłady pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy. Wyłaniane są również grupy społeczne, zawodowe w których umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej powinny być poszerzone z tytułu ich powinności publicznych czy zawodowych.


W Polsce od kilku lat gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej, co jest zjawiskiem pożądanym, ale również, dość często nadużywany z powodów komercyjnych - co prowadzi do zniekształcenia idei nauczania pierwszej pomocy przedlekarskiej i obniżania jej poziomu.


             "nauczanie pierwszej pomocy zalecenia metodyczne" redakcja Juliusz Jakubaszko

 Szkolenia, kursy, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, przedlekarskiej, Lublin, Biłgoraj, Zamość, Chełm,  Puławy, Garwolin, Sandomierz,